Werkpostfiches

Voor een veilige stage hebben wij voor elke stageplaats een werkpostfiche opgesteld. In dit document vind je onder meer informatie over:

  • wat de belangrijkste arbeidsrisico’s zijn?
  • welke werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen vereist zijn?

De werkpostfiches zijn geordend per functie:

Downloads