BTW

Het ziekenhuis is verplicht BTW aan te rekenen op alle niet-therapeutische prestaties die uitgevoerd worden, alsook op alle uitgevoerde diensten en geleverde goederen die hiermee samenhangen.

In eerste instantie spreken we dan over esthetische ingrepen, prestaties in het kader van studies of levensverzekeringen. Ook andere prestaties kunnen niet-therapeutisch zijn en onderhevig aan BTW. Het is de zorgverstrekker die beslist of een prestatie al dan niet therapeutisch is.

Indien de zorgverstrekker voor de BTW administratie het statuut heeft van kleine onderneming zal er enkel een opmerking onderaan de patiëntfactuur zichtbaar zijn, maar geen effectief BTW bedrag.