Apotheekkosten

Apotheekkosten zijn gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt. Ze omvatten de volgende categorieën.

Geneesmiddelen

Hierbij staan de niet-vergoedbare geneesmiddelen vermeld waarvoor er geen tegemoetkoming van het ziekenfonds is. De naam van het geneesmiddel, de gebruikte hoeveelheid en het bedrag ten laste van de patiënt zijn genoteerd. Het gaat bv. om pijnstillers, slaapmiddelen,... U betaalt wat u verbruikt heeft.

Bij een opname met overnachting wordt er voor de vergoedbare geneesmiddelen (= terugbetaald door het ziekenfonds) niets aan de patiënt aangerekend aangezien de kostprijs voor deze medicatie vervat zit in het geneesmiddelenforfait (zie rubriek 2 forfaitaire kosten).

Parafarmaceutische producten

Hieronder verstaan we o.a. verzorgingsproducten, verbanden, windels, trombosekousen enz. Deze producten betaalt het ziekenfonds niet terug.

Implantaten, prothesen en medische hulpmiddelen

De kostprijs van implantaten, prothesen en medische hulpmiddelen is afhankelijk van het type en de door de arts voorgeschreven materialen en producten. Vraag vóór de operatie aan uw arts wat de te verwachten kosten zijn.

De meeste implantaten en prothesen worden slechts voor een deel betaald door het ziekenfonds. Het verschil moet u zelf betalen. Sommige worden niet terugbetaald door het ziekenfonds.