Wie moet u vooraf verwittigen?

Uw huisarts

Zijn of haar medewerking kan belangrijk zijn na de ingreep of het onderzoek.

Uw ziekenfonds

Vraag ook naar eventuele attesten die bij uw opname ingevuld moeten worden.

Uw hospitalisatieverzekering, als u die hebt

Lees goed na in de polis van uw hospitalisatieverzekering waarvoor u extra verzekerd bent en waarvoor niet.

Bij een arbeidsongeval

Wordt u opgenomen als gevolg van een arbeidsongeval, verwittig dan zo snel mogelijk de arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever.