Golferselleboog

Een golferselleboog is een peesaandoening in de elleboog en veroorzaakt pijn aan de binnenzijde van de elleboog. Het komt vaak voor bij onderhoudspersoneel, schilders, metselaars, ruitenwassers en techniekers. De naam vindt zijn oorsprong in het golf maar de meeste patiënten met een golferselleboog spelen geen golf. Vaak gaat deze aandoening gepaard met een inklemming van de elleboogzenuw.

Oorzaken

 • Een golferselleboog ontstaat door overbelasting van de buigspieren van de pols en hand. Deze buigspieren lopen over de binnenkant van de onderarm van de elleboog naar de pols en zitten aan de binnenkant van de elleboog vastgehecht op de elleboogknobbel.
 • Dit pezig aanhechtingspunt kan ontstoken raken door het uitvoeren van zwaar belastende werkzaamheden of door werkzaamheden waarbij men steeds dezelfde bewegingen maakt (handenarbeid, schilderen, typen).
 • Soms kunnen in de pees ook hele kleine scheurtjes ontstaan.

Klachten

 • Pijn aan de binnenzijde van de elleboog, vooral bij bepaalde grijp- en wringbewegingen van de pols met weerstand: bv. een zware koffer dragen, hout hakken, verven, harken of roeien enz.
 • Pijn wanneer men drukt op de binnenzijde van de elleboog.
 • Wanneer deze aandoening gepaard gaat met een inklemming van de elleboogzenuw, kan de pijn uitstralen tot in de onderarm en tintelingen veroorzaken in de pink en de ringvinger.

Behandeling

Niet-operatief

Vaak biedt een niet-operatieve behandeling hulp. Uw chirurg zal voor u de gepaste behandeling voorstellen, in functie van het klachtenpatroon, het klinisch onderzoek en eventueel bijkomende beeldvorming. Soms zal men via een EMG(elektromyografie: onderzoek voor zenuwgeleiding) controleren of een zenuw zit ingeklemd.

 • Rust: Om de pees van de golferselleboog te laten rusten, is het eerst en vooral raadzaam dat men met de andere arm zoveel mogelijk taken overneemt en het werk aanpast. Bij een zeer pijnlijke golferselleboog moet de arm soms in het gips gedurende enkele weken.
 • IJs: Men kan op de pijnlijke plek een paar keer per dag gedurende 10 minuten een ijszak aanbrengen. Dit vermindert de pijn en bevordert de genezing.
 • Ontstekingsremmers
 • Elleboogbrace
 • Kinesitherapie: ultrasoon (niet-hoorbare geluidstrillingen), stretching, verlengende spieroefeningen, fricties (diepe dwarse massage van de pees)
 • Cortisone-injectie: plaatselijke inspuiting ter hoogte van de elleboog
 • Shockwave therapie

Operatief

 • Wanneer een golferselleboog met een conservatieve (niet-operatieve) behandeling niet geneest of steeds weer terugkomt, kan men een heelkundige ingreep overwegen.
 • De ingreep gebeurt in dagopname en onder algemene verdoving.
 • Het doel van de operatie is de zieke pees op te kuisen. Via een relatief kleine huidsnede over de binnenzijde van de elleboog maakt de chirurg de pees los. Vervolgens snijdt hij het zieke peesweefsel er beperkt uit en wordt het zieke weefsel verwijderd.
 • De pees wordt nadien terug gefixeerd onder minder spanning en op een goed doorbloede ondergrond door het bot wat ruw te maken.
 • Bij zenuwinklemming van de nervus ulnarus moet ook de zenuw worden vrijgelegd. Dit gebeurt via dezelfde snede, die dan iets langer wordt gemaakt.
 • Meestal legt men na de ingreep een drukverband en gipsspalk aan om pijn en zwelling tegen te gaan, en de pees de tijd te geven om goed te genezen.

Complicaties

 • Infectie en bloeding: Deze complicatie kan zich tijdens iedere heelkundige ingreep voordoen. Bij deze specifieke ingreep is het risico hierop zeker niet groter.
 • Lokaal zenuwletsel: Sommige patiënten ervaren een voos gevoel naast het litteken. Geleidelijk aan vemindert dit meestal. Soms blijft echter een beperkte zone gevoelloos.
 • Gewrichtsstijfheid: Soms treedt gewrichtsstijfheid op. Intensieve kinesitherapie kan dit verhelpen.
 • Verminderde kracht: De eerste maanden kan uw grijpkracht verminderd zijn omdat er werd gewerkt aan de buigspieren van uw pols. Uw grijpkracht zal langzaam en met behulp van kinesitherapie weer toenemen.
 • Südeck: Na een heelkundige ingreep op een lidmaat kan zich de Ziekte van Südeck ontwikkelen. Südeck is een verwikkeling waarbij abnormale zwelling, verstijving en pijn optreden. Gelukkig komt het zelden voor. Hoewel deze complicatie een zeer lange revalidatie met zich meebrengt, is de afloop uiteindelijk wel gunstig.
 • Diep zenuwletsel: In zeer uitzonderlijke gevallen kan de elleboogzenuw (nervus ulnaris) beschadigd worden tijdens de operatie. Deze zenuw ligt namelijk dicht bij de operatiezone. Het risico op een diep zenuwletsel is groter wanneer men vroeger al een elleboogoperatie of een elleboogtrauma heeft gehad.