Taalbijstand

Allochtone patiënten en hun zorgverleners ondervinden soms moeilijkheden op vlak van taal en cultuur in onze gezondheidszorg.

De dienst patiëntenbegeleiding kan op zoek gaan naar een geschikte tolk (telefonisch of ter plaatse) zodat we op gepaste wijze ondersteuning kunnen bieden aan patiënt en familie, of kunnen bemiddelen bij mogelijke problemen of misverstanden tussen zorgverlener en allochtone patiënt en of familie.

Maak een afspraak

Campus Mariëndal

Ma-vr 8.30-16.30 u.
Bekijk route in het ziekenhuis

Campus St.-Jan

Ma-vr 8.30-16.30 u.
Bekijk route in het ziekenhuis