Medische opvolging na ontslag

Wie/Wanneer Raadpleging bij Onderzoeken

Baby op dag 4-7

Huisarts of zelfstandige vroedvrouw (bij verlengd verblijf: vroedvrouw materniteit)

Guthrie-test of hielprik test om zeldzame aangeboren aandoeningen op te sporen

Baby op dag 7

Kinderarts of huisarts

7e dagonderzoek

Mama op dag 10-14

Huisarts

Voorschrift kinesitherapie, anticonceptie, hechtingen

Baby & mama op 2 weken

Kind & Gezin huisbezoek

Observatie en groei, psychosociale opvang
Baby op 4 weken Kind & Gezin consultatie / Keel-neus-oorarts (voor Wallonië) Gehoortest
Mama op 6 weken Gynaecoloog Postnatale controle
Baby op 8 weken Kind & Gezin consultatie of kinderarts of huisarts Vaccinatie, nazicht groei en neuromotorische ontwikkeling