Verwijding > 5 cm: operatie

Als het aneurysma groter is dan 5 cm, komt de patiënt in principe in aanmerking voor een operatie. Dit kan een klassieke broekoperatie zijn, maar daarnaast biedt het Regionaal Vaatcentrum ook de endoprothese als alternatief.

Endoprothese

  • Bij deze ingreep wordt in de uitgezette slagader een vaatprothese (endoprothese) – dit is een kunststof bloedvat - geschoven waardoor de uitzetting niet meer onder druk staat. Op deze manier kan vermeden worden dat de buikslagader verder uitzet of scheurt.
  • Meestal gebeurt de procedure onder volledige verdoving. Via een kleine insnijding in de linker- en rechterlies worden beide liesslagaders vrij gelegd. Hierna wordt een katheter ingebracht. 
  • Via deze liesslagaders wordt een vaatprothese (endoprothese) in opgevouwen toestand opgeschoven tot in de grote buikslagader of de grote borstslagader. Na inspuiting van contrastvloeistof wordt de juiste positie van de endoprothese gecontroleerd met röntgenstralen. 
  • Als de endoprothese juist gepositioneerd is, wordt deze uitgevouwen. De endoprothese verstevigt de uitgerekte bloedvatwand. Het bloed stroomt nu door de endoprothese en niet meer door het aneurysma.
  • Deze endovasculaire ingreep is minder belastend voor de patiënt. Momenteel kan 80% van alle aneurysma’s van de buikslagader met een endoprothese behandeld worden. De endovasculaire ingreep heeft slechts een sterftecijfer van 1%, en vergt een hospitalisatie van 3 dagen en een revalidatie van 2 weken. 

Klassieke broekoperatie

  • Voor het endovasculaire tijdperk werden alle patiënten geopereerd via een buikoperatie of laparotomie om een broek of een kunstofprothese in te hechten ter vervanging van de verwijde aorta.
  • Deze operatie gebeurt onder volledige verdoving. De gehele buik wordt opengemaakt (van maagkuiltje tot schaambeen) zodat de aorta aan beide zijden van het aneurysma kan worden afgeklemd en de darmen aan één kant van de buik kunnen worden gelegd. 
  • Het aneurysma wordt opengeknipt en het bloedstolsel wordt eruit gehaald. Vervolgens wordt een vaatprothese of broekprothese in het aneurysma gelegd. Deze prothese wordt boven en onder het aneurysma aan de aorta gehecht. De nog aanwezige vaatwand wordt om de prothese heen gelegd.
  • Dergelijke ingreep heeft nog altijd een sterftecijfer van 4-10%, en vergt een hospitalisatie van 10 dagen en een revalidatie van 2 maanden.