Compressietherapie

Bij compressietherapie worden spataders behandeld met drukverband of therapeutische elastische kousen. Deze therapie heeft tegelijkertijd ook invloed op de oorzaken van spataders. De druk (compressie) van de kous of het verband zorgt ervoor dat de kuitspierpomp beter werkt en de afvoer van het bloed uit de benen verbetert.

Drukverband

Een drukverband is nauwelijks elastisch en wordt gebruikt om vochtophopingen of zwellingen te bestrijden. Omdat eerst vaak een zwelling optreedt, kan een drukverband in de beginfase worden aangelegd. Het verband zorgt ervoor dat bij bewegen het teveel aan vocht wordt afgevoerd. Ook na een ingreep wordt een drukverband gebruikt om vochtophoping en bloeduitstortingen tegen te gaan.

Elastische kousen

Wanneer de zwelling met een drukverband is bestreden, kan een elastische kous ervoor zorgen dat deze wegblijft. Een elastische kous is alleen doeltreffend als de druk is afgestemd op de ernst van de storing van de bloedsomloop en de dagelijkse belasting ervan door de patiënt.

Wanneer de diepliggende aders niet goed functioneren komt alleen compressietherapie in aanmerking. De diepliggende aders kunnen namelijk niet verwijderd worden.