Elektronisch patiëntendossier

Het ziekenhuis wil het elektronisch informatieverkeer via de eHealthBox van de federale overheid stimuleren. Het laat een eenvoudige en beveiligde gegevensuitwisseling toe. Via nexuzhealth consult krijgen huisartsen volledige toegang tot het elektronisch dossier van hun patiënt.

eHealthBox

Onze artsen kunnen snel protocols, ontslagbrieven en dergelijke bezorgen. Bij een opname  wordt de huisarts van de patiënt automatisch op de hoogte gebracht (tenzij de patiënt dit uitdrukkelijk niet wenst).
Deze elektronische brievenbus is gratis beschikbaar voor elke zorgverlener.
Om van dit systeem gebruik te kunnen maken, moet u beschikken over een elektronisch patiëntendossier en de juiste software. De ontvangen berichten worden dan automatisch in uw medisch dossier geïntegreerd.        

Als u patiëntgegevens elektronisch wil ontvangen, vraagt u dit aan via ehealthbox@rztienen.be met vermelding van volgende gegevens: uw naam en adres, uw Riziv-nummer en het medisch-dossierprogramma pakket waarmee u werkt.        

nexuzhealth consult

Via nexuzhealth consult krijgen huisartsen een volledige (beveiligde) toegang tot het elektronisch medisch dossier van hun patiënt in ons ziekenhuis. Een extra troef is dat u  ook digitale beelden van radiologische en nucleaire onderzoeken vanuit uw praktijk kunt raadplegen en elektronisch opvragen.

De elektronische patiëntendossiers omvatten:

  • protocols
  • labo-uitslagen
  • ontslagbrieven
  • operatieverslagen
  • verslag en beelden van radiologische en nucleaire onderzoeken