Formulieren preoperatieve voorbereiding

Elke patiënt die een geplande ingreep ondergaat, ontvangt vooraf een map met informatie over de (dag)opname, een preoperatieve vragenlijst, een formulier thuismedicatie en een toestemmingsformulier voor de ingreep.

Opnameformulieren

Het is mogelijk dat uw patiënten hulp vragen bij het invullen van de formulieren. U vindt de opnameformulieren ook onderaan op deze pagina bij de downloads.

Bijkomende onderzoeken

  • Bij elke patiënt ouder dan 50 jaar is een ECG en recent bloedonderzoek vereist.
  • Wordt uw patiënt specialistisch behandeld door een arts buiten onze ziekenhuisgroep, dan is het belangrijk dat u ons hierover informeert.

Preoperatief consult

De dienst Anesthesie heeft een preoperatief consult dat open is voor iedereen.
Afspraken preoperatieve raadpleging

Verplicht preoperatief consult 

Voor patiënten die aan één of meerdere van volgende criteria voldoen:

  • ASA-3 of hoger
  • diabetes
  • cardiovasculair risicoprofiel en/of respiratoire insufficientie
  • inname van anticoagulantia of antithrombotica
  • BMI ≥ 35
  • ≥ 70 jaar
  • uitgebreide medische voorgeschiedenis
  • problemen bij een vorige narcose