Medisch magazine

Hartslag is het halfjaarlijks tijdschrift van RZ Heilig Hart Tienen. Het focust op onze medische dienstverlening en wordt gratis toegestuurd aan huisartsen en paramedici uit de regio Tienen-Aarschot. Regelmatig brengen we een speciale editie uit met een overzicht van onze medische diensten en de artsen.

Bent u een verwijzer en wilt u graag elke uitgave per post ontvangen, bezorg dan uw naam en adres aan Martine Permantier via martine.permantier@rztienen.be

Hieronder vindt u een korte inhoudstafel voor elk magazine. Het magazine zelf kunt u downloaden onder de Downloads onderaan op deze pagina. 

Hartslag 2020-2

 • Dossier nieuwbouw: bekendmaking architect en overdracht gronden
 • MCA neemt nieuwe CT scanner in gebruik
 • Minder invasieve zorg dankzij endoscopische chirurgie
 • Geriatrisch dagziekenhuis opent de deuren
 • Apotheek: medicatierobot
 • Kwaliteit met het hart in de zorg
 • Pijn en levenkwaliteit: bio-psycho-sociale aanpak van pijn anno 2020
 • Verschillen en gelijkenissen tussen de eerste en de tweede covid-piek
 • Getuigenis uit de triagepost

Hartslag 2020-1

 • Coronacrisis: verhalen uit ons ziekenhuis

Hartslag 2019-2

 • Artsen en paramedici mee aan boord van KWS
 • Nieuwste diagnostische mogelijkheden in fertiliteitskliniek
 • Wat is nieuw op de dienst Pediatrie?
 • Interview Jo Vandeurzen, voorzitter ziekenhuisnetwerk Oost-Vlaams-Brabant
 • Dienst Endocrinologie-Diabetologie breidt uit
 • 20 jaar obesitaschirurgie in RZ Tienen
 • Ontwerpwedstrijd nieuw ziekenhuis Tienen
 • Symposium Patiëntenparticipatie

Hartslag 2019-1

 • Laboratoriumanalyses transparant en beveiligd elektronisch uitwisselen
 • Klein, kleiner, kleinst ... Spinale chirurgie van de toekomst
 • Eerste mijlpaal richting geïntegreerd patiëntendossier KWS
 • Borstkankerpatiënten erg positief over Re-Fitprogramma
 • 10 jaar Patiëntenbegeleiding
 • Patiëntenparticipatie en zelfhulpvriendelijk ziekenhuis
 • Prikkels vermijden bij couveusebaby'tjes

Hartslag 2018-2

 • Voorstelling van onze medische diensten

Hartslag 2018-1

 • Oostelijke groene site is voorkeurslocatie voor nieuwe ziekenhuiscampus Tienen
 • Chirurgisch herstel en reconstructie bij uiteenlopende pathologie
 • Re-Fit na borstkanker
 • Start Vesalius PET-CT-centrum in Bonheiden
 • Kan KIK de standaard worden voor ongecompliceerde bevallingen?
 • Opvolging bariatrische patiënt met diabetes
 • Evidence based aanpak van de zorg voor rugaandoeningen
 • Endovasculaire techniek ter behandeling van aneurysmata
 • Oproepnummer 1733 voor arts met wachtdienst

Hartslag 2017-2

 • Uitbouw regionaal zorgaanbod in Associatie Urologie Hageland
 • Fotodynamische therapie voor non-melanoma huidkankers
 • Direct anterior approach bij heupprothese
 • Draadloos bevallen
 • Online afspraken maken voor uw patiënt in huisartsenpakket Artemis
 • Specialistisch advies wond- en stomazorg
 • Ziekenhuis partner in Hospice De Klaproos

Hartslag 2017-1

 • Internationaal kwaliteitslabel voor RZ Heilig Hart Tienen
 • Naar tien polysomnografie-onderzoeken per week
 • Nieuwe gammacamera in Tienen
 • Ziekenhuisnetwerk in de steigers
 • Computerondersteunde screening voor baarmoederhalskanker
 • Het prikkelbaredarmsyndroom
 • Allergisch of extrinsiek astma
 • Kwaliteitsindicatoren rectumkanker op zorgkwaliteit.be

Hartslag 2016-2

 • Stroke unit voor optimale beroertezorg
 • Het zorgpad senologie
 • Uitbreiding en evolutie van het zorgaanbod in het multidisciplinair pijncentrum
 • Regionaal zorgstrategisch plan trekt krijtlijnen voor nieuwe campus
 • Antibioticabeleid als noodzakelijke pijler van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid
 • Vele bomen in het digitale bos
 • Dertig jaar (r)evolutie in de chirurgie
 • Wetenschappelijke publicaties

Hartslag 2016-1

 • Centrale monitoring op Materniteit
 • Steatose en steatohepatitis
 • Minimaal invasieve rectumchirurgie
 • Nieuwe endoscopieafdeling in Tienen en Aarschot
 • Gangproblemen en recidiverend vallen neurologisch bekeken
 • Functionele revalidatie van gangstoornissen
 • Elektronische aanvraag voor onderzoeken radiologie en nucleaire geneeskunde
 • Beddenherallocatie op maat van zorgvraag
 • Zorgtraject en conventie verbeteren zelfzorg diabetespatiënt

Hartslag 2015-2

Special rond ouderenzorg i.s.m. met zorgpartners uit de regio

 • Ouderenzorg en de huisarts: werk aan de winkel?
 • Schotten tussen residentiële zorg en thuiszorg doorbreken
 • Medicatielijst onmisbaar bij transities in de zorg
 • Wat kan de huisapotheker doen?
 • Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg: Netwerk voor zorgaanbieders
 • Zorgteamformulier bij ziekenhuisopname en -ontslag
 • Samenwerking in zorgvernieuwing
 • Thuisverpleegkundige als coach en brug
 • Vergrijzing vraagt geriatrische kindesitherapie
 • Thuiszorg: Nieuwe zorgvormen vragen netwerkmodel
 • OCMW: Vaak het laatste vangnet voor kwetsbare ouderen
 • Beroerte tijdig herkennen: Time is brain
 • Geheugenkliniek voor diagnose en opvang
 • Levenseindezorg op maat

Hartslag 2015-1

 • Voorstelling van onze medische diensten

Hartslag 2014-2

 • Pediatrisch team breidt uit
 • Suïcidepreventie op onze PAAZ
 • Tweede unit slaaplabo in gebruik
 • Medicatietherapie bij prostaatkanker optimaliseren
 • Weer (leren) bewegen na prostaatkanker
 • Van accreditering tot zorginspectie
 • Reanimatierichtlijnen voor leek en professional

Hartslag 2014-1

 • Nieuwe dienst Kwaliteit & Procesoptimalisatie
 • Accrediteringstraject: interne audits
 • Hervormingen in de pijntherapie
 • Nieuwe vleugel in gebruik
 • Radiologiebeelden in the cloud
 • Provinciaal darmkankerscreeningsproject
 • Gehoorschade door lawaai
 • Polsarthroscopie
 • Symposium antiobioticabeleid

Hartslag 2013-2

 • Coronaro-CT: wat biedt de nieuwe scanner?
 • Gesofisticeerde OCT-scanner voor Oogkliniek Medisch Centrum Aarschot
 • Medisch Centrum Aarschot viert zilveren jubileum
 • Ambulante chirurgie vandaag
 • Voeding bij zuigelingen
 • Pathogenese en ziektebeelden van voedselovergevoeligheid

Hartslag 2013-1

 • Agoria-prijs voor digitale weefselscanner
 • Dossier medische beeldvorming in Tienen en Aarschot
 • Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie
 • Zorgstrategische speerpunten 2025
 • Nieuwe vleugel voor Geriatrie en Intensieve Zorgen
 • Slaaplabo voor volwassenen
 • Vernieuwde Pediatrie
 • Huisartsenwachtpost Tienen