Ombudsdienst

Op de ombudsdienst kunt u terecht met klachten, opmerkingen en suggesties over het zorgproces en de dienstverlening. Via de ombudsdienst kunt u ook een incident als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek melden. 

Als patiënt van RZ Tienen kunt u ook via de ombudsdienst inzage vragen in uw patiëntendossier. 

Hoe werkt de ombudsdienst?

Vraag inzage in uw patiëntendossier

Online klacht melden

Huishoudelijk regelement ombudsdienst

Maak een afspraak

Campus Mariëndal

Ma-vr 9-12.30 u.

Locatie

Campus Mariëndal

Bekijk route in het ziekenhuis