Kind en gezin gegevensoverdracht

Het ziekenhuis bezorgt een beperkt aantal gegevens betreffende u en uw kind (uw naam, adres en  telefoonnummer en de naam, het geslacht en de geboortedatum van uw kind) aan Kind en Gezin, zodat een medewerker van Kind en Gezin u kan contacteren om hun dienstverlening aan te bieden.