Waar vindt u de conventiestatus van de arts?

  • De conventioneringstatus staat op onze website bij elke arts vermeld. 
  • Aan de inschrijvingsbalies kunt u de conventielijst ook raadplegen om te weten welke artsen niet-, volledig en gedeeltelijk geconventioneerd zijn. 
  • Op de factuur staat de code van de conventioneringstatus van de arts vermeld. 
CODE CONVENTIESTATUS  SUPPLEMENT
C Geconventioneerd  Mag geen supplement aanrekenen
NC Niet-geconventioneerd Mag een supplement aanrekenen
PC Gedeeltelijk geconventioneerd Kan een supplement in bepaalde tijdsblokken aanrekenen