Wat is de conventiestatus?

De conventiestatus geeft aan of de arts zich moet houden aan de wettelijk afgesproken maximumtarieven. Die werden vastgelegd in een overeenkomst tussen artsen en ziekenfondsen. Artsen zijn niet verplicht toe te treden tot dit akkoord. Niet-geconventioneerde artsen hebben het akkoord niet ondertekend en passen de conventietarieven niet toe. Ze mogen bovenop hun honorarium nog een supplement aanrekenen.