Totale heupprothese

Wanneer is dit aangewezen?

Soorten heupprothesen

 • Er zijn verschillende soorten prothesen. Hoewel ze over het algemeen veel gelijkenissen vertonen, is het belangrijk dat de chirurg met de patiënt uitgebreid een aantal duidelijke verschillen bespreekt.
 • De heupprothese kan gemaakt zijn van metaal, kunststof en/of keramiek.
 • De keuze van de prothese hangt sterk af van de aard van de oorspronkelijke aandoening en de leeftijd van de patiënt.

Ingreep

 • Bij een totale heupprothese vervangt men het hele heupgewricht door een kunstgewricht.
 • Deze ingreep is inmiddels een routine-ingreep met een zeer hoog slaagpercentage.
 • De chirurg maakt een snede aan de zijkant van het been en verwijdert de uitgesleten kop en kom van de heup.
 • Daarna plaatst hij een nieuwe heupkom van kunststof in het bekken. In het dijbeen komt een metalen pen, met daarop een nieuwe heupkop.
 • Bij een gecementeerde heupprothese gebeurt de bevestiging van de kop in de kom door gebruik van botcement. Bij een ongecementeerde heupprothese gebeurt de uiteindelijke fixatie door botingroei.
 • Als de gewrichtskop in de kom is gezet, kunnen het gewrichtskapsel, de spieren en de snede in de huid worden gehecht.
 • De ingreep vraagt over het algemeen een verblijf in het ziekenhuis van 5 dagen volgend op de operatie.

Revalidatie

 • In de eerste periode na de operatie (6 à 12 weken) moet men opletten om geen risicovolle bewegingen te maken. Hierdoor zou de heup uit de kom kunnen schieten.
 • De heup is in principe onmiddellijk na de operatie belastbaar. Specifieke oefentherapie bij de kinesist kan direct worden opgestart.
 • Vooral de balans van de grote spieren rond de heup moet zich weer herstellen en dit kan 3 tot 6 maanden duren.
 • Meestal duurt het 8 tot 12 weken voordat men weer veilig kan autorijden.
 • Patiënten met een kunstheup zijn na revalidatie over het algemeen weer goed zelfredzaam. Na revalidatie zijn verder bezoek aan kinesitherapeut en gebruik van medicatie niet meer nodig.

Resultaten

 • THP staat bekend als een van de meest succesvolle medische ingrepen. Bij de meeste patiënten (meer dan 95%) treden er geen complicaties op en verbeteren de pijn en de functie van de heup zeer goed. Patiënten kunnen zich na revalidatie weer goed zelfstandig redden.
 • De kunstheup functioneert 10 jaar na de operatie bij meer dan 90% van de patiënten nog steeds naar tevredenheid.
 • Slijtage van de kunstmaterialen kan ontstaan, waardoor meestal na 10 à 15 jaar de heup kan loskomen. Een nieuwe ingreep is dan nodig voor revisie van de prothese.

Complicaties

De kans op complicaties is relatief klein.

Algemene complicaties

 • Eventueel kan er bij de ingreep wat bloedverlies optreden, waardoor eventueel een bloedtransfusie nodig is.
 • Infectie is een geduchtere complicatie, omdat dit onmiddellijk grote en definitieve gevolgen kan hebben op het resultaat van de prothese. We zijn hier extra alert voor en voeren de operatie uit in maanpak. Wanneer we een wondinfectie vermoeden, voeren we desnoods een wondspoeling uit.

Prothesegebonden complicaties

 • Uit de kom schieten van de prothese (luxatie): 1-2%
 • Trombose van de aders in het geopereerde been (ondanks medicatie): < 0,5%
 • Loslating van de prothese op termijn (zie boven) < 0,5%
 • Verkalkingen in de spieren rond de heup (ondanks medicatie): <1%