Onderzoeken baby

Tijdens je verblijf komt de kinderarts minstens tweemaal langs op de kamer.
Het eerste onderzoek gebeurt binnen 24 uur na de geboorte. Het tweede onderzoek gebeurt op dag wanneer jullie naar huis gaan.

Klinisch onderzoek

Dit vindt plaats binnen 24 uur na de geboorte. De kinderarts observeert en onderzoekt je baby zeer grondig om de algehele lichamelijke-neurologische toestand te evalueren en om aangeboren afwijkingen op te sporen. Hierbij wordt onder meer gelet op ademhaling, hartritme, algemene houding, houding van het hoofdje, bewegingen, alertheid en aanwezige primitieve reflexen (bv. grijpreflex, zuigreflex enz.).

Hielprik

Vanaf 72 uren na de geboorte gebeurt een bloedafname bij je baby voor de Guthrie-test. Deze test is gratis en dient om bepaalde stofwisselingsstoornissen op te sporen. Als de baby eerder naar huis gaat, mag de zelfstandige vroedvrouw deze hielprik ook thuis afnemen. De kinderarts contacteert de ouders in het (zeldzame) geval dat er een afwijking wordt gevonden, en er wordt dan een controle gepland. 

7e dagonderzoek

Op de zevende dag na de geboorte gebeurt op de raadpleging bij de kinderarts of huisarts opnieuw een uitgebreid klinisch onderzoek (zie hierboven).

Bloedsuikercontrole

In de volgende gevallen wordt het suikergehalte in het bloed van je baby gecontroleerd, omdat het risico op een lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie) bestaat:

  • bij baby's met een erg laag (< 2500 g) of een erg hoog (> 4000 g) geboortegewicht
  • bij baby's die niet genoeg drinken
  • bij mama's met (zwangerschaps)diabetes

Bilirubinebepaling 

  • Soms wordt ook het bilirubinegehalte bepaald met een bloedtest. Bilirubine is een gele kleurstof die vrijkomt bij de normale afbraak van rode bloedlichaampjes na de geboorte. De uitscheiding ervan gebeurt via de lever in de gal. Dit proces gaat bij sommige pasgeborenen erg traag, waardoor ze tijdelijk geel kunnen worden.  
  • Om te beletten dat het bilirubinegehalte in het bloed gevaarlijk hoog wordt, geeft men fototherapie. Je baby moet dan een aantal uren onder een blauwe lamp. De fototherapie gebeurt overdag en op je kamer.

Slaaponderzoek

Een slaaponderzoek (polysomnografie) gebeurt slechts bij een beperkt aantal risicokinderen. Het gaat om pasgeborenen bij wie de controle van ademhaling en hartslag nog niet volledig matuur is. Bijvoorbeeld:

  • als de baby te vroeg is geboren
  • als de baby een hersenletsel heeft
  • als de moeder bepaalde medicatie heeft genomen tijdens de zwangerschap