Knieprothese

Prijsraming knieprothese

PATIËNTEN MET BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 2 dagen

    2-persoonskamer     1-persoonskamer
Verblijfskost € 50 € 50
Kamersupplementen € 0 € 150
Geneesmiddelen € 200 € 200
Implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 760 € 760
Honoraria zorgverleners € 85 € 85
Supplement honoraria (2) € 0 € 2.100
Diverse kosten (3)  Volgens gebruik  Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 1.095 € 3.345

(1) De prijzen van de protheses variëren. De arts bespreekt met u welke prothese voor u het meest geschikt is.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.