Dikkedarmonderzoek

Prijsraming dikkedarmonderzoek inclusief poliepen uitsnijden

PATIËNTEN MET BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING EN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  Zaal
Verblijfskost € 0
Kamersupplementen € 0
Geneesmiddelen  € 10
Implantaten, medische hulpmiddelen € 30
Honoraria zorgverleners € 0
Supplement honoraria € 0
Diverse kosten (1) Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 40

(1)  Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.