Kronkeldarmonderzoek

Prijsraming kronkeldarmonderzoek

Patiënten met Belgische ziekteverzekering


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

DIt gebeurt standaard in een dagopname.

   Zaal
Verblijfskost + forfaits € 0
Kamersupplementen € 0
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 20
Honoraria zorgverleners (1) € 30
Supplement honoraria € 0
Diverse kosten (2) Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 50

(1) De arts beslist tijdens het onderzoek of hij een of meerdere poliepen zal uitsnijden. Deze prestatie heeft een invloed op de kostenraming. De kostenraming voor het verwijderen van darmpoliepen vindt u ook in de lijst.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.