Glaucoom of hoge oogdruk

Bij glaucoom of hoge oogdruk is de oogdruk zo sterk verhoogd dat het zicht beschadigd kan worden. Meestal heeft de patiënt geen pijnklachten. Glaucoom  wordt vaak pas ontdekt als de patiënt gezichtsstoornissen heeft door een langbestaande verhoogde oogdruk.

Oorzaken

 • In het oog wordt er constant vocht geproduceerd en afgevoerd langs kleine kanaaltjes. Als er door een vernauwing van de afvoerkanaaltjes een onevenwicht ontstaat tussen de aanmaak en de afvoer van vocht in het oog, stijgt de oogdruk.

Symptomen

 • In het begin zijn er geen symptomen voor glaucoom. Het veroorzaakt geen pijn en het zicht blijft normaal.
 • Vervolgens treedt er meestal eerst zichtverlies op aan de zijkanten van het gezichtsveld. In een later stadium verliest men dan ook het zicht in het centrum van het gezichtveld.
 • Glaucoom is vaak een sluipende ziekte. De patiënt merkt deze blinde plekjes pas op als de oogzenuw al aanzienlijk beschadigd is. Als de volledige oogzenuw wordt aangetast, kan glaucoom zelfs tot blindheid leiden. Indien glaucoom op tijd behandeld wordt, evolueert de gezichtsvermindering veel minder snel en kan verder gezichtsverlies meestal beperkt worden.

Verhoogd risico op glaucoom

Sommige mensen hebben meer risico om deze ziekte te krijgen dan anderen:

 • patiënten ouder dan 45 jaar
 • patiënten die erg verziend of bijziend zijn
 • diabetespatiënten
 • patiënten met een hoge bloeddruk
 • patiënten die langdurig cortisone nemen
 • patiënten met familieleden die aan glaucoom lijden
 • patiënten van Afrikaanse origine
 • patiënten die een oogongeval gehad hebben

Behandeling

 • De meeste patiënten met glaucoom kunnen behandeld worden met oogdruppels. Het is heel belangrijk dat de patiënt deze druppels dagelijks gebruikt zonder een dag over te slaan. Om de 3 tot 6 maanden worden glaucoompatiënten op de raadpleging onderzocht. Afhankelijk van de oogdruk, het gezichtsveld en het uitzicht van de oogzenuw zal de oogarts de behandeling met druppels verder zetten of aanpassen door een combinatie te maken van verschillende oogdruppels die elk een ander werkingsmechanisme hebben om de druk te verlagen.
 • Bij sommige patiënten kan een bijkomende laserbehandeling een drukdaling geven. Die is echter meestal maar tijdelijk.
 • Als patiënten een onvoldoende drukdaling hebben met druppels alleen of als er toch nog achteruitgang is van het gezichtsveld of de oogzenuw, wordt een operatie uitgevoerd (trabeculectomie). Hierbij wordt er een bijkomend afvoerkanaaltje in het oog gemaakt. Deze operatie is slechts bij een minderheid van de patiënten nodig.

Glaucoomonderzoeken

Meer lezen over de opvolging van glaucoom door middel van oogdrukmeting en centraal gezichtsveldonderzoek (hyperlinks)