Gesprongen of gebarsten aneurysma

Spoedoperatie

Bij een spoedoperatie van een gesprongen of gebarsten aneurysma is de kans op complicaties het grootst. De patiënt is namelijk niet voorbereid op de operatie en er zijn geen voorzorgsmaatregelen getroffen. Bovendien verkeert de patiënt vaak in shock door het bloedverlies. Van de patiënten die in het ziekenhuis een spoedoperatie ondergaan, overlijdt de helft alsnog.

Endoprothese

Door de ervaring met endoprotheses, de endovasculaire evolutie en de verbetering van het endovasculair materiaal, komen patiënten met een gesprongen of een gebartsen aneurysma uitzonderlijk in aanmerking voor een endoprothese.

Het Regionaal Vaatcentrum in Tienen heeft al het nodige materiaal ter beschikking om ook deze spoedgevallen met een endoprothese te behandelen. Bij een endoprothese is het risico op complicaties tien keer kleiner dan bij een klassieke operatie.