Echocardiografie via de slokdarm - TEE

Een slokdarmechocardiogram is een onderzoek waarbij een sonde in de slokdarm wordt gebracht om de achterkant van het hart via ultrosone geluidsgolven in beeld te brengen. Men noemt dit ook transoesofagale echografie of TEE (oesofagus = slokdarm).

De ultrasone geluidsgolven gaan door de verschillende weefsels en worden teruggekaatst. De teruggekaatste golven (echo's) worden door het echocardiografietoestel ontleed en omgezet in beeld.

Doel van het onderzoek?

Bij een slokdarmechocardiografie worden verschillende elementen nagekeken.

 • Functie, vorm en grootte van de hartkamers
 • Dikte, uitzicht en werking van de hartspier
 • Vorm en werking van de hartkleppen
 • Opsporing van hartklonters en klepontstekingen
 • Opsporing van gaatjes in het hart
 • Opsporing van toegevoegde structuren in het hart

De slokdarmechografie heeft tot voordeel dat de organen die dicht bij de slokdarm liggen, veel beter in beeld worden gebracht. Het hart en de grote slagader (aorta) maar ook de kleinere hartstructuren zoals de voorkamers, de grote bloedvaten en de mitralis- en tricuspidalisklep, kunnen bestudeerd worden. Er is bovendien een perfecte visualisatie van het linker hartoortje, waar zich klontervorming kan voordoen op het moment van de ritmestoornissen (voorkamerfibrillatie).

Voor wie is dit onderzoek nuttig?

 • Patiënten met voorkamerfibrillatie of flutter (ritmestoornissen): opsporen van bloedklonters.
 • Patiënten met koorts en vermoeden van ontsteking ter hoogte van de hartkleppen
 • Patiënten met een doorgemaakt CVA (cerebrovasculair accident = herseninfarct): opsporen van een bloedklonter en/of gaatjes in het hart; opsporen van toegevoegde structuren voorbeschikkend tot klontervorming; opsporen van aderverkalking ter hoogte van de grote bloedvaten
 • Patiënten met een hartgeruis/klepprobleem: evolutie volgen van het mechanisme van het klepprobleem
 • Evaluatie van de grote slagader (aorta): uitsluiten van een scheur of vergroting van de aorta

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn

 • Dit betekent dat u minstens 4 tot 6 uur voor het onderzoek niet meer mag eten of drinken. Het onderzoek wordt doorgaans 's morgens of in de voormiddag gepland. 
 • Mogelijk kunt u een licht slaapmiddel toegediend krijgen. U regelt daarom het best vervoer naar huis.

Verwittig ons vooraf in deze gevallen

 • U bent (mogelijk) zwanger.
 • U bent allergisch voor bepaalde producten of materialen, bv. verdovingsmiddelen (xylocaïne ...)

Verloop van het onderzoek

Dit onderzoek gebeurt door de cardioloog in het raadplegingslokaal.

 • Een eventueel kunstgebit moet u verwijderen.
 • De echosonde moet worden ingeslikt. Dit is echter gemakkelijker dan de meeste mensen vrezen. De cardioloog verdooft de keel met een spray zodat dit niet pijnlijk is. Op de echosonde wordt glijmiddel aangebracht om het glijden te vergemakkelijken. Om de sonde door te slikken, vraagt de cardioloog u om enkele malen te slikken.
 •  Als het inbrengen van de sonde moeilijk verloopt, kan dit vergemakkelijkt worden door het toedienen van een licht slaapmiddel via een infuus, waardoor u een beetje slaperig wordt en de spiertonus verslapt.
 • Vervolgens gaat u op uw zijde liggen. Via de sonde worden geluidsgolven uitgezonden en de weerkaatsingen ervan (echo’s) opgevangen en zichtbaar gemaakt op een beeldscherm.
 • Op geen enkel moment komt uw ademhaling in het gedrang: de luchtpijp blijft gewoon open en u kan tijdens het onderzoek gewoon verder blijven ademen.
 • Nadat er voldoende beelden zijn gemaakt, wordt de sonde verwijderd.

Duur van het onderzoek

De eigenlijke beeldopnames via de sonde duren ongeveer 5 minuten.  De voorbereiding en nazorg nemen meer tijd in beslag.

Na het onderzoek

 • Omdat u zich nog zou kunnen verslikken door de keelverdoving mag u het eerste uur na het onderzoek niets eten en drinken.

Mogelijke ongemakken, bijwerkingen of risico's?

 • De keel wordt lokaal verdoofd met een spray. Dank zij de verdoving is het onderzoek niet pijnlijk.  

 • Soms komt het voor dat u nog enkele uren keelpijn heeft, maar dit gaat vanzelf over.

 • Als u voor het onderzoek een licht slaapmiddel kreeg, kan u wat duizelig zijn nadien, te vergelijken met een ‘dronken gevoel’. U kan zich ook vermoeid voelen. Het kan soms enkele uren duren voordat de medicatie is uitgewerkt. Eén van de eigenschappen van het slaapmiddel is dat u zich na afloop weinig of niets meer herinnert van het onderzoek en van alles wat daarom heen gebeurt.  We raden af om zelf een voertuig te besturen in de eerste 3 uren na het onderzoek.

Wat met het resultaat van het onderzoek?

De cardioloog vertelt u na afloop de bevindingen en meldt dit aan uw huisarts. Eventueel wordt een nieuwe afspraak met u gemaakt om de resultaten te bespreken.

Wanneer dit onderzoek wordt uitgevoerd ter uitsluiting van klontervorming in het linker hartoortje (bij patiënten met voorkamerfibrillatie), wordt u normaal gezien na de slokdarmechocardiogram doorverwezen naar het dagziekenhuis voor een elektrische reconversie (een klein elektrisch schokje geven onder lichte verdoving om het hartritme  te regulariseren). Indien er klontervorming te zien is op de slokdarmechocardiogram zal uw medicatie eventueel aangepast worden en krijgt u een controleafspraak na 6 weken.
 
DEZE INFORMATIE IS ALGEMEEN. DE INFORMATIE DIE U VAN UW ZORGVERLENER  MAG VERWACHTEN, HOUDT REKENING MET UW SPECIFIEKE GEZONDHEIDSTOESTAND.

 

Maak een afspraak