Metacholineprovocatietest

Deze test is bedoeld om de diagnose van astma te stellen. Dit gebeurt door de gevoeligheid van de luchtwegen te meten. U krijgt metacholine, een prikkelende maar onschadelijke stof via verneveling toegediend. Nadien wordt er een ademtest uitgevoerd om de reactie (luchtwegvernauwing) te meten. Dit wordt herhaald tot er een reactie is of tot de einddosis is bereikt.

Voorbereiding?

 • U hoeft niet nuchter te zijn.
 • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. U komt het best ruim op tijd. Het onderzoek zelf verloopt volgens een strak schema.
 • Vanaf 4 uur voor het onderzoek mag er niet gerookt worden.
 • Doe ook geen zware inspanningen of sport voor u naar het onderzoek komt.
 • Voor het goed slagen van de test kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met  bepaalde medicatie. Uw behandelend arts zal dit met u bespreken. 
  • Antihistaminica:  Aerius, Zyrtec, Estivan . = 72 uur vooraf te stoppen
  • Inhalatie B2-mimetica, kortwerkend: Ventolin, Combivent, Duovent, Bricanyl = 8 uur vooraf stoppen
  • Inhalatie B2-mimetica, langwerkend: Oxis, Serevent = 24 à 48 uur vooraf stoppen

Verloop van het onderzoek

 • U wordt eerst gewogen en gemeten.
 • U neemt plaats op een stoel.
 • U krijgt een klem op de neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt.
 • U ademt via een mondstuk, dat is verbonden met het longfunctie-apparaat.
 • Bij het begin van de test zal men u vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen.
 • Daarna zal u met tussenpozen verschillende verdunde methacholine-oplossingen inhaleren (van lage naar hoge concentraties methacholine). Na iedere oplossing wordt na een bepaalde tijd de longfunctie opnieuw gemeten.
 • Aan de hand van de meetresultaten kan worden vastgesteld of astmatische klachten kunnen worden opgewekt.
 • Het onderzoek wordt beëindigd als de longfunctie weer helemaal normaal is.
 • U krijgt dan een luchtwegverwijder, tenzij er geen reactie is.

Duur van het onderzoek?

Het totale onderzoek kan 20 tot 60 minuten duren.

Mogelijke ongemakken, bijwerkingen of risico's?

 • Het is mogelijk dat u de volgende klachten ondervindt tijdens het onderzoek: lichte hoofdpijn, roodheid in het aangezicht, lichte keelpijn, vermoeidheid, benauwd gevoel of hoesten. Als de benauwdheid te hevig dreigt te worden, dan wordt tijdig ingegrepen. U krijgt dan onmiddellijk een luchtwegverwijder toegediend, De benauwdheid verdwijnt van zodar u de luchtwegverwijder hebt ingeademd.
 • Na het onderzoek kunt u lichte keelpijn hebben of prikkelhoest. Dat is volledig van voorbijgaande aard.
 • Het onderzoek is belastend vanwege het vele blazen, maar verder niet gevaarlijk. 

Na het onderzoek

 • Na het onderzoek bespreekt de arts de resultaten van de metacholine-provocatietest met u en wordt een eventuele behandeling voorgesteld.
 • Belangrijk is dat u na deze test geen zware inspanningen doet.
 
DEZE INFORMATIE IS ALGEMEEN. DE INFORMATIE DIE U VAN UW ZORGVERLENER  MAG VERWACHTEN, HOUDT REKENING MET UW SPECIFIEKE GEZONDHEIDSTOESTAND.

 

Maak een afspraak