Uroflowmetrie

Dit urologisch onderzoek meet de kracht van de urinestraal en de hoeveelheid urine die iemand uitplast.

Doel van het onderzoek?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij patiënten met plasklachten om te onderzoeken of de uitvloei van de urine afgeremd wordt.

Hoe verloopt het onderzoek?

De patiënt plast in een trechter boven een speciaal toilet dat voorzien is van meetapparatuur. De computer analyseert de plasbeurt en zet de gegevens om in een grafiek.

Duur van het onderzoek?

Het is een eenvoudig en kort onderzoek, het duurt slechts enkele minuten.

U moet veel drinken

Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u een volle blaas heeft. Daarom moet u enkele uren voor het onderzoek veel drinken en de plas vanaf enkele uren voor het onderzoek proberen op te houden. In het algemeen komt u altijd het best met volle blaas naar de uroloog.