Obesitaschirurgie

In het obesitascentrum van Tienen kunt u terecht voor een multidisciplinaire behandeling van extreem overgewicht. Een team van artsen (abdominale chirurgen, gastro-enterologen, diabetesspecialisten) werkt nauw samen met de diëtist en klinisch psycholoog om een optimale behandeling van uw obesitasprobleem voor te stellen.

Wie kan terecht in het obesitascentrum?

 • Personen met een overgewicht dat een risico inhoudt voor de gezondheid. 
 • Bij het inschatten van het gewichtsprobleem maken we voornamelijk gebruik van de BMI (Body Mass Index). Deze waarde bekom je door het gewicht (in kg) te delen door de lengte (in m) in het kwadraat. Hoe hoger de BMI, hoe groter het gezondheidsrisico voor de patiënt.

Indicaties en criteria voor obesitaschirurgie

Er zijn verschillende criteria, aangevuld met medische redenen, die bepalen of u in aanmerking komt voor een bariatrische ingreep of obesitasoperatie: o.a. BMI, leeftijd, voorgeschiedenis.

BMI

 • BMI > 40
 • BMI > 35 + suikerziekte (diabetes mellitus)
 • BMI > 35 + hoge bloeddruk (hypertensie) behandeld met 3 medicamenten
 • BMI > 35 + slaapapnoe
 • BMI > 35 + een gefaalde eerdere obesitasoperatie

Andere criteria

 • U moet ministens 18 jaar zijn.
 • U moet minstens gedurende een jaar een gedocumenteerd ernstig dieet hebben gevolgd.
 • Een heelkundige behandeling is pas mogelijk na schriftelijk akkoord van een chirurg, een endocrinoloog/gastro-enteroloog en een psycholoog/psychiater, en na multidisciplinair overleg.

Welke chirurgische behandelingen zijn mogelijk?

 • De gastric bypass wordt aanzien als de gouden standaard en geniet onze voorkeur.
 • Om medische redenen en na overleg kan een sleeve gastrectomie of een maagband (gastric banding) procedure uitgevoerd worden.

Hoe verloopt het traject?

 • Raadpleging bij de chirurg: gesprek of u aan alle criteria voldoet en bespreking van het volledige traject
 • Raadplegingen multidisciplinair team: adviezen diëtist, psycholoog en gastro-enteroloog, endocrinoloog, pneumoloog (slaaplabo)
 • Preoperatieve raadpleging bij de anesthesist
 • Intensief eiwitrijk,  vetarm en suikerarm dieet om over een tijdspanne van 2 tot 4 weken voor de operatie nog tussen de 5 en 10 kg af te vallen

Maak een afspraak