Palliatief support team

De zorg voor ongeneeslijke zieke patiënten, en de begeleiding van de familie daarbij, wordt in ons ziekenhuis door een gespecialiseerd team ondersteund. Ons ziekenhuis heeft geen aparte palliatieve eenheid.

We streven naar totale zorg op maat

Verzachting van pijn en andere lichamelijke klachten is net zo belangrijk als aandacht voor de psychische, sociale en spirituele problemen waarmee de patiënt of zijn naasten te maken kunnen krijgen. Naast de pijnstilling en behandeling van de ziektesymptomen door de arts-specialist, stelt het Palliatief Support Team alles in het werk om de best mogelijke kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn naasten te behalen. Onze palliatieve zorgverlening biedt daarom zorg op maat: wat de levenskwaliteit concreet betekent, bepaalt iedereen immers voor zichzelf.

Vragen over het levenseinde

Meer dan vroeger hebben patiënten en hun familie vragen over het levenseinde, en erover praten is soms moeilijk. Er leeft ook veel verwarring over begrippen en beslissingen rond het levenseinde. Bij het Palliatief Support Team kunnen patiënten en hun familie terecht voor duidelijke informatie.

  • Gwenny Vermeylen

    Diensthoofd

Maak een afspraak

Campus Mariëndal

Campus St.-Jan