Psychologische begeleiding

Voor psychische problemen die samenhangen met uw ziekte, met uw verblijf in het ziekenhuis, met de medische behandeling of de gevolgen daarvan, kunt u een beroep doen op de psychologen van de dienst Patiëntenbegeleiding. Ook uw behandelende specialist of andere leden van het zorgteam kunnen voorstellen om u door de psycholoog te laten begeleiden tijdens uw verblijf.

Maak een afspraak

Campus Mariëndal

Ma-vr 8.30-17 u.

Campus St.-Jan

Ma-vr 8.30-17 u.