Patiënten krijgen structureel inspraak in RZ Tienen

Hoe kan RZ Tienen de beleving voor patiënten en familie verbeteren? Op welke manier kan het nieuwbouwziekenhuis bijdragen aan een betere zorg in onze regio? En hoe ziet de ideale patiëntenkamer eruit? Voortaan worden dat soort vraagstukken niet alleen meer door het management van RZ Tienen behandeld, maar krijgen ook patiënten een aandeel in de beslissing: een unicum in de regio.

“In het verleden hebben we al verschillende focusgroepen gehouden. Zo organiseerden we vorig jaar een focusgroep voor covidpatiënten. Door naar hen te luisteren, hebben we onze zorg tijdens de tweede en derde golf kunnen verbeteren”, aldus Eva Marie Castro, diensthoofd Kwaliteit. “Met de oprichting van een patiëntenpanel willen we de stem van de patiënt structureel inbedden in de werking van ons ziekenhuis. De ervaringen en meningen van patiënten en hun familie zijn bijzonder leerrijk en daarom willen we hen nauw betrekken bij beslissingen."

"We starten het project op onder de noemer ‘Zorgen doen we samen’. Met deze naam doelen we ook op zorg buiten de muren van ons ziekenhuis, want de patiëntenraad zal niet enkel nadenken over de zorg in RZ Tienen, maar ook over de zorg in de brede regio. Hoewel patiëntenpanels niet nieuw zijn, is de structurele samenwerking met patiënten een uniek project in de regio en ik denk dat we daar terecht trots op mogen zijn.”

De patiëntenraad wordt momenteel opgericht in samenwerking met Trefpunt Zelfhulp, dat als onafhankelijke partner de patiëntenraad mee in goede banen zal leiden. Patiënten of familieleden die gemotiveerd zijn om de zorg in de brede regio te verbeteren, kunnen zich aanmelden via www.rztienen.be/patientenpanel.