Wijziging supplementen radiologie

De radiologen van dit ziekenhuis zijn gedeconventioneerd. Dat betekent dat er naast de wettelijke remgelden voor het voorgeschreven onderzoek een honorariumsupplement zal aangerekend worden voor een ambulant onderzoek.

Voor de CT en NMR onderzoeken mogen deze supplementen vanaf 4 december niet meer aangerekend worden als het onderzoek gepland is tussen 8 u en 18 u tijdens de weekdagen.

Bij het maken van de afspraak zal dus gevraagd worden of het door u aangevraagde MRI-onderzoek moet doorgaan tijdens de weekdagen tussen 8 en 18 u ofwel buiten deze uren.

Indien de patiënt(e) zich akkoord verklaart dat het onderzoek doorgaat buiten de kantooruren, zullen we vragen om de toestemming voorafgaand aan het onderzoek schriftelijk te bevestigen, zoals de wet voorschrijft. Wanneer de patiënt het toestemmingsformulier uiteindelijk toch niet wenst te tekenen, zal er een nieuwe afspraak gegeven worden binnen de kantooruren (zonder supplement).

De huidig aangerekende MRI-supplementen vindt u hier.

Voor de overige onderzoeken op medische beeldvorming (RX, echografie, mammografie, interventionele radiologie) worden de honorariumsupplementen (20%)  ook tijdens de werkuren op weekdagen aangerekend.


Deze door de overheid opgelegde beperkingen kunnen, gezien we alle onderzoeken moeten aanbieden tijdens de kantooruren, mogelijk leiden tot langere wachttijden tijdens de kantooruren.