Sp-Locomotorisch

Locatie

Campus St.-Jan

3e verdieping
Kamers 351-370
Bekijk route in het ziekenhuis

Contact

Behandeling en revalidatie op verpleegafdeling

Sp-Locomotorisch is een gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie van geriatrische patiënten met aandoeningen van het bewegingsstelsel.  Hier verblijven voornamelijk patiënten die herstellen van een orthopedische ingreep (bv. een knie- of heupoperatie) en mensen die revalideren na een hersenberoerte. Op deze afdeling kunnen ook patiënten terecht met acute ziekten die eigen zijn aan hoge leeftijd.

Voorzieningen

De afdeling biedt plaats aan 30 patiënten en beschikt over 9 eenpersoonskamers, 9 tweepersoonskamers en 1 driepersoonskamer. Elke kamer heeft een eigen toilet met wastafel, telefoon en tv. Een bad kan op de afdeling worden genomen in een badkamer met kantelbaar zitbad. De afdeling heeft een kine- en ergoruimte om patiënten zo veel mogelijk actief te houden.

Belangrijk bij een opname op Sp-Locomotorisch

Thuismedicatie

Het is belangrijk dat wij weten welke medicatie u thuis neemt of onlangs genomen hebt. Op het thuismedicatieformulier vemeldt u de correcte benaming van de medicatie, de dosering en frequentie. Overhandig het formulier bij uw opname aan de inschrijvingsmedewerker van het onthaal.
Meer info over thuismedicatie

Multidisciplinair overleg

De geriater en fysisch geneesheer, verpleging, sociaal verpleegkundige, kinesist, ergotherapeut, diëtist, pyscholoog en verpleegkundige van het palliatief support team bespreken wekelijks in een teamvergadering de toestand van elke patiënt. Ze verzekeren zo een optimale zorgkwaliteit en bepalen de verdere behandeling.

Zorg of hulp als u weer naar huis gaat

Een medewerker van onze dienst Patiëntenbegeleiding komt in de eerste dagen na uw opname bij u langs. De gewenste zorg of hulp na uw ontslag uit het ziekenhuis wordt samen met u en uw familie of huisarts besproken, en de nodige contacten worden gelegd. Zo kan de overgang van het ziekenhuis naar thuis (of naar een woonzorgcentrum, hersteloord of andere voorziening) vlot verlopen.