Symposium Cerebro Vasculair Accident

Naar aanleiding van de opening van onze nieuwe stroke unit begin 2017 willen wij de recentste ontwikkelingen binnen de beroertezorg onder de aandacht brengen.

Hoe gaan wij in ons ziekenhuis te werk? Opvang, investigatie en revalidatie vragen een multidisciplinaire aanpak. Neurologen werken samen met cardiologen, revalidatieartsen en zo nodig neurochirurgen of vasculaire chirurgen. Wanneer wordt er verwezen naar UZ Leuven?
Prof. dr. Robin Lemmens licht de invasieve aanpak toe.