Aangepaste bezoekersregeling omwille van Covid-19

Als maatregel tegen de verspreiding van het Coronavirus is er geen bezoek meer toegelaten, met uitzondering van volgende gevallen: Materniteit (1 partner), Pediatrie (1 ouder) en Palliatieve zorgen (bezoek in overleg met de behandelende arts).

We nemen deze beslissing om onze patiënten de beste zorg te kunnen geven in een veilige omgeving.

Elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 17 en 19 uur kan u materiaal zoals kleding en was afgeven of ophalen in de blauwe tent op de parking voor campus Mariëndal, of aan de ingang van St.-Jan. Gelieve het materiaal als één afgesloten pakket af te leveren, met een duidelijke vermelding van de naam en het kamernummer van de patiënt.

U kan nog steeds bij ons terecht voor medische hulp.