Artikel VRT: "Stel manifestaties uit en voer actie op een andere manier"

In een kort interview riep algemeen directeur dr. Hans Struyven op om manifestaties uit te stellen, omdat grote bijeenkomsten nog steeds een risico vormen voor de verspreiding van Covid-19. Racisme en discriminatie gaan in tegen de kernwaarden van ons ziekenhuis, maar acties moeten op een manier gevoerd worden die de volksgezondheid niet in gevaar brengt. Lees het artikel hier.

"De betoging tegen racisme die vanmiddag gepland was in Leuven, mag niet doorgaan. De social distancing kan niet gegarandeerd worden. Om die reden is er vandaag veel kritiek op de betoging van gisteren in Brussel. Ook longarts Hans Struyven van het Heilig-Hartziekenhuis in Tienen vindt dat burgemeesters betogingen op dit moment beter verbieden. 

Er komt heel wat kritiek op de betoging tegen racisme in Brussel. Niet alleen omdat die ontaard is in rellen, maar vooral omdat er veel te veel volk bijeen was. Hans Struyven, longarts in het Heilig-Hartziekenhuis in Tienen: "Ik was wel wat verontrust toen ik de beelden zag van de betoging. Het is nog niet het moment om zoveel mensen bijeen te brengen. Mensen die de social distancing niet bewaren en die ook nog roepen, dat zijn risicofactoren. Er werden wel mondmaskers gedragen, maar het gebruik zal niet continu perfect geweest zijn."

Voor dokter Struyven is het ook een kwestie van respect voor de zorgverleners die zich de voorbije maanden zo hard hebben ingezet. "Ik denk dat onze burgemeesters hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zeggen: "Stel manifestaties nog even uit of voer actie op een andere, verantwoorde manier". Uit respect voor het zorgpersoneel, voor de patiënten die overleden zijn en voor mensen die de ziekte overwonnen hebben." 

Struyven vreest ook dat de beelden van de betoging in Brussel voor discussie gaan zorgen in het ziekenhuis. "Ik denk dat bezoekers nu gaan zeggen aan de ingang van het ziekenhuis: "Waarom zijn jullie zo streng, kijk eens wat er in Brussel gebeurd is..." 

Kristel Smout