Artsen RZ Tienen en RZ Leuven volgen samen managementopleiding

Op zaterdag 23 februari ontvingen 27 artsen van Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen en Heilig Hart Leuven hun certificaat voor de Masterclass Ziekenhuismanagement aan de Vlerick Business School. Deze gezamenlijke opleiding past binnen het HR-beleid voor artsen waarvoor beide ziekenhuizen van het netwerk Oost-Vlaams-Brabant nauwer gaan samenwerken.

In 2018 vatte een groep gemotiveerde artsen van Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen en Heilig Hart Leuven een éénjarige managementopleiding aan om meer inzicht te krijgen in de financiële en organisatorische kanten van de zorg. Dit gebeurde in samenwerking met de Vlerick Business School. 

Dr. Hans Struyven, algemeen directeur RZ Heilig Hart Tienen: “Met de Vlerick-opleiding willen we de bedrijfskundige kennis en managementvaardigheden van onze artsen en medische diensthoofden aanscherpen. Ze krijgen handvatten aangereikt om mee hun stempel te drukken op de performantie van ons ziekenhuis. We zijn ervan overtuigd dat hun bijdrage aan het professioneel beheer van ziekenhuisdiensten tot betere en efficiëntere patiëntenzorg leidt. Dat we dit samen met RZ Heilig Hart Leuven doen, heeft als bijkomend voordeel dat er bruggen gebouwd worden tussen diensten over de ziekenhuismuren heen.”

Dr. Peter Reynaert, hoofdarts RZ Heilig Hart Leuven: “De meeste ziekenhuisartsen doen veel meer dan alleen maar geneeskunde. In een technologisch snel evoluerende medische wereld wint de inbreng van de ziekenhuisartsen in verschillende lagen van het ziekenhuismanagement steeds meer aan belang. Een specifieke managementopleiding betekent in dit kader een duidelijke meerwaarde.”

Dr. Isabel Verstreken, klinisch bioloog RZ Heilig Hart Leuven, was erg enthousiast over de opleiding. Ze vertelde het volgende: “Ik vond voornamelijk het ontwikkelen van communicatievaardigheden erg nuttig om o.a. je medewerkers te leren coachen en motiveren. Binnen de opleiding Geneeskunde werd hieraan destijds te weinig aandacht besteed. Door de Vlerick Masterclass Ziekenhuismanagement heb ik mijn ‘people skills’ verder kunnen aanscherpen.” 

Dr. Koen Slabbaert, uroloog RZ Heilig Hart Tienen: “We kregen meer inzicht in het opstellen van een beleidsplan met het maken van strategische keuzes om de vooropgestelde doelen te behalen, in financieel management, jaarrekeningen en financiële planning. Ook de complexiteit van de Belgische ziekenhuisfinanciering kwam aan bod. Doordat we de managementopleiding samen met artsen van een ander ziekenhuis volgden, ontwikkelde de opleiding zich tot een interactieve en constructieve samenwerking over de specialismen en ziekenhuizen heen.”