Bezoekregeling opnieuw verstrengd vanaf 3 november

Door het stijgend aantal covidbesmettingen zijn we genoodzaakt om de bezoekregeling opnieuw te verstrengen

Ondanks de slechter wordende situatie willen we patiënten die langer in het ziekenhuis verblijven of in specifieke situaties verkeren op dit moment geen bezoek ontzeggen. Toch gelden deze strikte regels vanaf 3 november 2020.

 • Alleen patiënten die minstens 2 nachten worden opgenomen, mogen bezoek ontvangen, en dat op dinsdag, donderdag en zondag, telkens binnen de voorziene bezoekuren, m.n. tussen 15.00 uur en 18.00 uur.
 • Er is 1 vaste bezoeker per week toegelaten. Deze bezoeker wordt geregistreerd en is de enige persoon die in deze fase op bezoek mag komen.
 • Een bezoek duurt maximaal 1 uur.
 • Personen die terugkeren uit een buitenlandse rode of oranje zone, een hoogrisico-contact hadden of symptomen vertonen mogen niet op bezoek komen.
 • Wanneer de patiënt op een bepaalde dag bezoek gehad heeft, wordt dit geregistreerd aan de kiosk.
 • We vragen vriendelijk u te houden aan alle voorgeschreven maatregelen en de richtlijnen strikt te respecteren zodat onze medewerkers hun tijd optimaal kunnen besteden aan de zorg voor onze patiënten. Heeft u een dringende vraag die niet kan wachten? Dan kan u telefonisch contact opnemen met de afdeling.
 • Covidpatiënten kunnen de eerste 14 dagen van opname géén bezoek ontvangen, tenzij in overleg met de behandelende arts.

Enkele uitzonderingen op de bezoekregel zijn:

 • Covidpatiënten die langer dan 14 dagen gehospitaliseerd zijn, mogen één keer per week één meerderjarige bezoeker ontvangen.

 • Op Spoed is géén bezoek toegelaten, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden na overleg met de spoedarts.

 • Op Materniteit mag de partner onbeperkt op bezoek komen. Broer en zussen zijn niet toegelaten. 

 • Op Neonatologie mogen beide ouders onbeperkt op bezoek komen. Broers en zussen zijn niet toegelaten. 

 • Op Pediatrie mogen beide ouders op bezoek komen. Broers en zussen zijn niet toegelaten. Als de patiënt covidpositief is, wordt het bezoek beperkt tot één ouder.

 • Voor palliatieve patiënten kan er, in samenspraak met de behandelend arts en de afdeling, een aangepaste bezoekregeling vastgelegd worden.

 • Voor Intensieve Zorgen is bezoek voor non-covidpatiënten toegelaten, maar mag er geen fysiek contact zijn tussen de bezoeker en de patiënt. Het bezoek vindt plaats op de vaste bezoekmomenten van 14.30 tot 15.00 uur of van 19 tot 19.30 uur. Voor covidpatiënten op Intensieve Zorgen is er geen bezoek toegelaten.