Borstzorg in RZ Tienen

De pers berichtte op 15 maart over 7 ziekenhuizen die zich ‘onterecht’ als borstkliniek voorstellen, hoewel zij daar geen erkenning voor hebben. RZ Heilig Hart Tienen werd hierbij vernoemd. In reactie hierop delen we mee dat ons borstzorgteam nu al werkt zoals een erkend satellietborstcentrum volgens alle protocollen en kwaliteitscriteria van het Multidisciplinair Borstcentrum van UZ Leuven. Het ziekenhuis wacht het einde van het moratorium van de overheid af om erkend te kunnen worden. 

De melding over de onterechte benaming komt uit het jaarverslag van Kom op tegen Kanker, die stellen dat ziekenhuizen de benaming borstkliniek niet mogen gebruiken als zij daar geen erkenning voor hebben.

In reactie op deze berichtgeving deelt RZ Heilig Hart Tienen mee dat de erkenningsprocedure als satellietborstcentrum van UZ Leuven volop loopt en dat het ziekenhuis het einde van het moratorium van de overheid afwacht om erkend te kunnen worden. 
 
Algemeen directeur dr. Hans Struyven: “Ons borstzorgteam werkt nu al zoals een erkend satellietborstcentrum volgens alle protocollen en kwaliteitscriteria van het Multidisciplinair Borstcentrum van UZ Leuven. De erkenning blijft uit omwille van de bevriezing door de overheid.” 

“De behandeling van borstkankerpatiënten verloopt in samenwerking met en volgens de zorgvoorschriften van het Multidisciplinair Borstcentrum van UZ Leuven. Gynaecologen, gynaecologische oncologen, anatoompathologen, nucleairisten en radiologen hebben hierover samen overleg in het MOC-team (multidisciplinair oncologisch consult). Onze borstzorg kreeg een goed rapport van VIP2 dat de diagnose, behandeling en overleving bij borstkanker beoordeelt aan de hand van bepaalde kwaliteitsindicatoren.”