Geef je mening over de kwaliteit van onze zorg!

Aan de hand van een korte bevraging wil ons ziekenhuis een idee krijgen over hoe patiënten, hun naasten en hun familieleden de zorg in RZ Tienen ervaren.

De bevraging zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. De vragen zijn gericht aan patiënten, naasten en medewerkers van RZ Tienen. Met ‘naasten’ bedoelen we personen die dicht bij een patiënt staan en hem ondersteunen tijdens de opname. Hierbij kan gedacht worden aan familieleden en vrienden.

Naar de bevraging.