Geef je mening over de kwaliteit van onze zorg!

Aan de hand van een korte bevraging wil ons ziekenhuis een idee krijgen over hoe patiënten, hun naasten en hun familieleden de zorg in RZ Tienen ervaren.
FR ci-dessous

 

De enquête

De bevraging neemt ongeveer 10 minuten van je tijd in beslag. Onze vragen zijn gericht aan patiënten, naasten en medewerkers uit deze organisatie. Met ‘naasten’ bedoelen we personen die dicht bij een patiënt staan en hem/haar ondersteunen tijdens de opname. Hierbij kan gedacht worden aan familieleden en vrienden. Omdat we aan de slag gaan met de resultaten van de vragenlijst, is het belangrijk dat je de vragen in alle eerlijkheid beantwoordt. 

Naar de bevraging.

De resultaten

De resultaten van deze bevraging gebruiken we om de huidige werking te optimaliseren. Daarnaast toetsen we of deze vragenlijst een goede manier is om de kwaliteit van de zorg(organisatie) in kaart te brengen. Er wordt voldaan aan alle voorwaarden van wetenschappelijk onderzoek, de resultaten worden niet voor andere doeleinden gebruikt. In deze studie werken we met gepseudonimiseerde gegevens. 

Dit onderzoek "De ontwikkeling en validering van de FlaQuM-quickscan" (S65571) wordt uitgevoerd in samenwerking met het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) te KU Leuven en is goedgekeurd door de ethische commissie van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen. Als je vragen hebt over de bevraging, kan je een e-mail sturen naar: evamarie.castro@rztienen.be of contact opnemen via: 016 80 91 27.

Naar de bevraging.

 

Madame, Monsieur,

Nous vous invitons à participer à une courte enquête visant à connaître le ressenti des patients, de leurs proches et de leur famille par rapport aux soins dispensés au RZ Tienen. Les résultats de cette enquête serviront à optimiser notre fonctionnement actuel. Nous vérifierons également si ce questionnaire est un outil adéquat pour évaluer la qualité (de l’organisation) des soins. Pour donner votre avis, visitez la page https://survey.kuleuven.cloud/847684?lang=fr