Hospice De Klaproos

In het najaar 2017 startte woonzorgcentrum Huize Nazareth met ‘Hospice De Klaproos’. Dankzij de steun van RZ Heilig Hart Tienen, Panal en de huisartsenkring HAZOH, werden 2 kamers ingericht voor mensen die zich in een laatste levensfase bevinden.

Zij kunnen er in een huiselijke omgeving terecht, samen met hun naasten, voor aangepaste zorgen en ondersteuning.

Nieuw zorgaanbod ter aanvulling van palliatieve thuiszorg

In de regio Tienen wordt vastgesteld dat 58% van de overlijdens plaatsvindt in het ziekenhuis. Nochtans verkiezen steeds meer burgers om de laatste fase van hun leven thuis door te brengen. Wanneer palliatieve thuiszorg niet realiseerbaar is voor patiënt of mantelzorgers, kunnen zij binnen de regio voortaan een beroep doen op het nieuwe aanbod van Hospice De Klaproos. 

Resultaat van een intensieve samenwerking

4 partners sloegen het voorbije jaar de handen in elkaar om dit aanbod uit te werken. RZ Tienen droeg bij door het terbeschikking stellen van kleine materialen, expertise en opleiding te organiseren voor medewerkers en consulten ter beschikking te stellen. Indien Panal betrokken is bij de thuissituatie, bekijken ze mee of een opname aangewezen is. Panal organiseert ook verschillende vormingen voor medewerkers en vrijwilligers. De huisartsenkring HAZOH wil samen met de partners de palliatieve cultuur in onze zorgregio verbeteren en legt een pool aan van artsen die actief zijn op vlak van palliatieve zorg. De Alexianen Zorggroep Tienen staat tot slot in voor de ruimte, de medewerkers en de aansturing van het project.

Verdere ontwikkeling

Het project-hospice start met 2 bedden voor terminaal zieken, die in een huiselijke omgeving met de beste zorgen worden omringd. Ook familieleden en naasten worden er begeleid, met respect voor hun eigenheid, levensvisie, wensen en met het behoud van hun autonomie. Na de opstartfase zal het project worden geëvalueerd, en in functie van de noden en ontwikkelingen mogelijk worden uitgebreid. 

Symposium 

Op zaterdag 16 december stelden WZC Huize Nazareth, in samenwerking met verschillende partners, het project-Hospice De Klaproos voor.