Jaarrapport  2018 ombudsdienst

Voor zowat alle diensten daalde in 2018 het aantal klachten. Dat staat te lezen in het jaarrapport van onze ombudsdienst. Het ziekenhuis ontving het afgelopen jaar in totaal 274 klachten via de ombudsdienst. Dat komt neer op 0,08% van alle patiëntencontacten.  

Het ziekenhuis vindt het belangrijk om open in gesprek te gaan over klachten met patiënten, familie en zorgverleners. Elke klacht helpt ons de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening te verbeteren. Ombudsvrouw Vanessa Vannijvel is een neutrale, onafhankelijke bemiddelaar in het ziekenhuis en stemt klachten af tussen patiënt en zorgverleners, met familie, tussen zorgpartners. Verwachtingen bespreken en voortdurend in dialoog gaan is de rode draad in het werk van de ombudsdienst.

In het jaarrapport wordt ook de open houding bij directie, artsen en diensthoofden benadrukt om in gesprek te gaan over de meldingen van patiënten en hun familie. Daarnaast blijkt dat zorgverleners vaker zelf melden aan de ombudsdienst dat patiënten of hun familie klachten of ontevredenheid hebben geuit tijdens hun verblijf. Die open leer- en verbetercultuur wil de ombudsdienst graag verder stimuleren. 

Lees de samenvatting van de cijfers uit het jaarverslag