Jo Vandeurzen voorzitter van ziekenhuisnetwerk Oost-Vlaams-Brabant

Het ziekenhuisnetwerk Oost-Vlaams-Brabant dient zijn aanvraag tot erkenning in bij de Vlaamse overheid. Voorzitter van het netwerk wordt Jo Vandeurzen.

Uiterlijk op 1 januari 2020 moet elk ziekenhuis lid zijn van een erkend ziekenhuisnetwerk.  De overheid wil daarmee de samenwerking tussen de ziekenhuizen stimuleren.

Vanuit dat perspectief ondertekenden AZ Diest, RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen en UZ Leuven  in mei 2017 een intentieverklaring om nauwer te gaan samenwerken. Eind 2018 stelden ze samen een visie voor de lange termijn op. De vier ziekenhuizen werkten sindsdien verder aan de structuur van het nieuwe netwerk. Vandaag dienen de ziekenhuizen uit Oost-Vlaams-Brabant hun erkenningsaanvraag in.

Ondertussen wordt er aan de gemeenschappelijke identiteit en herkenbaarheid verder vorm gegeven. De ziekenhuizen willen met het netwerk dezelfde standaard van aantoonbaar kwaliteitsvolle zorg aanbieden en bewaken, zo dicht mogelijk bij de patiënt en met het oog op continuïteit van zorg tussen de verschillende zorgpartners. Ze willen anderzijds ook de eigenheid van de partners verder accentueren.

Jo Vandeurzen zal dit netwerk leiden. Jo Vandeurzen: ‘ De samenwerking tussen de ziekenhuizen in Oost-Vlaams Brabant heeft mooie opportuniteiten om kwaliteitsvolle zorg aan te bieden in de regio. Ik kijk ook uit naar de samenwerking met andere stakeholders in de eerste lijn, de geestelijke gezondheidszorg en de revalidatiesector.’