Neurologische zorg in het ziekenhuisnetwerk Vlaams-Brabant Oost

De diensten neurologie van UZ Leuven, RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen en AZ Diest zullen de neurologische zorg in de regio voortaan samen organiseren.

De diensten neurologie van de ziekenhuizen die deel uitmaken van het regionaal ziekenhuisnetwerk Vlaams-Brabant Oost (UZ Leuven, Heilig Hart Leuven, Heilig Hart Tienen en AZ Diest) wensen voor de neurologische zorg in deze regio concreter samen te werken. 

Zij willen de neurologische zorg zo organiseren dat patiënten met neurologische problemen verwezen worden naar het centrum met een expertise en context die het meest geschikt zijn voor hun (vermoedelijke) aandoening. 

Kwaliteit van zorg is daarbij bepalend en houdt naast medische expertise ook nabijheid van zorg in, snelheid van dienstverlening en beschikbaarheid van multidisciplinaire teams. 

Een eerste stap is de organisatie van de raadplegingen neurologie.

Algemene neurologische klachten

Patiënten met algemene neurologische klachten zullen gezien worden door een van de neurologen in de regionale ziekenhuizen, ook wanneer zij via UZ Leuven een afspraak voor een raadpleging aanvragen. Ook patiënten met hoofdpijn die nog niet door een neuroloog werden gezien of patiënten met duizeligheid, krijgen een afspraak in een van de drie regionale ziekenhuizen. In welk van de drie ziekenhuizen ze worden gezien, hangt af van hun woonplaats of voorkeur. 

Spoedgevallen

Patiënten die op de spoedgevallendienst van UZ Leuven behandeld werden, maar van wie het klinische probleem niet aansluit bij de expertisedomeinen van de artsen in UZ Leuven, zullen ook een vervolgafspraak krijgen in Heilig Hart Leuven, Heilig Hart Tienen of AZ Diest.

Bestaande behandelrelaties

De reorganisatie van de raadpleging neurologie beperkt zich momenteel tot een verschuiving van UZ Leuven naar de 3 regionale ziekenhuizen voor klachten die niet rechtstreeks verbonden zijn met de specifieke expertisedomeinen van de dienst neurologie UZ Leuven. De neurologen van de verschillende ziekenhuizen blijven patiënten met wie zij al een behandelrelatie hebben, verder opvolgen. 

In een volgende fase zullen samenwerkingsafspraken gemaakt worden rond de meer specifieke pathologieën en de opvang van patiënten met een beroerte.