Plexus project – interhospitaal vervoer

Het ziekenhuisnetwerk heeft een belangrijke locoregionale zorgopdracht in de regio Oost-Vlaams-Brabant. De netwerkvorming zal een verdere toename van nood aan transport van patiënten tussen deze ziekenhuizen tot gevolg hebben.

Immers, therapeutische en diagnostische mogelijkheden kunnen zich in één ziekenhuis van het netwerk bevinden. De opname na onderzoek of ingreep gebeurt mogelijk in een ander ziekenhuis omwille van de nabijheid van de familiale woonomgeving van de individuele patiënt. Omwille van de specifieke functie van het UZ Leuven als universitair supra regionaal referentieziekenhuis komen hierbij ook nog transporten van en naar ziekenhuizen in andere ziekenhuisnetwerken.

Het systematisch uitvoeren van deze transporten met 112-middelen (bijvoorbeeld een ziekenwagen met begeleiding van een MUG) of de PIT1 van UZ Leuven heeft een grote impact op de beschikbaarheid van deze middelen voor de regio. Zo voert PIT1 van UZ Leuven vandaag ongeveer 700 ritten per jaar uit voor “Dringend Interhospitaal Transport”.

Voor een proefproject van maximum 12 maanden zal er 7/7 in dagshift een extra ambulance bemand worden met een ambulancier en een verpleegkundige. Dit voertuig zal alleen instaan voor interhospitaal transport. Op 1 oktober start het voertuig met de dringende interhospitaal transporten. Verpleegkundigen van alle Plexus ziekenhuizen nemen hieraan deel, samen met de ambulanciers van UZ Leuven. Het voertuig zal dagelijks wisselen van standplaats tussen alle Plexus ziekenhuizen.

 

Het proefproject wordt deels gefinancierd door de overheid en heeft als doelstelling om in overleg met de overheid beleidsvoorbereidende gegevens te verzamelen en aan te reiken teneinde de financiering van dit soort transport op te nemen in de permanente financiering.