Raadplegingen wondzorg en stomatherapie

Patiënten met aanslepende wonden en stomapatiënten kunnen voortaan in eigen regio terecht voor specialistisch advies. RZ Heilig Hart Tienen is gestart met raadplegingen wondzorg en stomatherapie.

Dergelijke raadplegingen zijn nieuw in onze regio en zijn een antwoord op de stijgende vraag naar complexe wondzorg.

Complexe wondzorg

De raadpleging is vooral bedoeld voor patiënten met moeilijk te genezen wonden zoals diabetische voetwonden, wonden door vaatproblemen, drukletsels en vochtletsels bij geriatrische patiënten, of gecompliceerde chirurgische wonden.

De raadpleging wordt gestuurd door de verpleegkundig specialist wondzorg, maar gebeurt altijd onder supervisie van een arts-specialist. Afhankelijk van de mogelijke oorzaak van de wonde is dit een endocrinoloog, een chirurg of een geriater. Indien nodig kan ook de sociaal verpleegkundige, de diëtist of de pijnverpleegkundige ingeschakeld worden. Om de raadpleging betaalbaar te houden, wordt maar één keer remgeld aangerekend. 

Duidelijkheid in behandeling

Verpleegkundig specialist wondzorg Magali Nys: "Vaak hebben deze patiënten al een resem zalfjes geprobeerd of gecombineerd, en dus ook veel kosten gemaakt, voor ze bij de verpleegkundig specialist wondzorg terechtkomen. We zien patiënten die door de huisarts (of vanuit het woonzorgcentrum) worden doorverwezen omdat men op zoek is naar duidelijkheid en uniformiteit in de behandeling. Chronische wondzorg kan erg complex zijn en vaak zijn meerdere factoren er de oorzaak van dat een wonde niet geneest.”

Hulp voor thuisverpleging, huisartsen en woonzorgcentra

De verpleegkundig specialist wondzorg geeft advies hoe je de moeilijk helende wonden het best kunt behandelen en volgt de genezing van de wonde op. “We doen dit in nauwe samenwerking met thuisverpleging, huisarts of verpleegkundigen van woonzorgcentra. Het interessante is dat één vast oog de evolutie van de wonde opvolgt en de behandeling stuurt”, aldus Magali Nys, die naast een masterdiploma in de verpleegkunde en een post-graduaatopleiding wondzorg meer dan 10 jaar ervaring in wondzorg heeft. De patiënt krijgt steeds een verslag mee en voorschriften voor thuisverpleging en verzorgingsmateriaal. 

Waken over het kostenplaatje

“We maken ook attesten op zoals de aanvraag voor financiële tegemoetkoming in chronische wondzorg. Het kostenplaatje is een belangrijk aspect”, gaat Magali Nys verder. “Als patiënten bij ons komen, hebben ze vaak al honderden euro’s uitgegeven aan de verzorging van hun wonden. Indien nodig kijken we samen met de sociale dienst en in samenspraak met patiënt en thuisverpleging wat financieel haalbaar is voor een patiënt en welke financiële ondersteuning hij kan krijgen in de kosten.”

Stomazorg

Op de stomaraadpleging krijgen patiënten met een (toekomstige) stoma advies over materiaal en verzorging. Referentieverpleegkundige stomazorg Jana Adams helpt stomapatiënten om een zo normaal mogelijk privé-, beroeps- en sociaal leven op te nemen na hun ingreep. 

In eigen regio

Algemeen directeur dr. Hans Struyven: “Het aantal patiënten dat complexe wondzorg nodig heeft, zal in de toekomst nog stijgen door de veroudering van de bevolking en de toename van het aantal patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes en vaatlijden. Vroeger moesten we deze patiënten voor specialistische wondzorg verwijzen naar UZ Leuven. Dit type zorg moet echter dicht bij de patiënt kunnen worden geleverd. Bovendien betekent de verpleegkundig specialist wondzorg ook voor onze gehospitaliseerde patiënten een grote meerwaarde. De wondverpleegkundige gaat langs op alle verpleegafdelingen en geeft advies aan verpleegkundigen bij de verzorging van moeilijke wonden. Zij bundelt haar expertise en de nieuwe wetenschappelijke inzichten op vlak van wondzorg en staat ook in voor de interne opleidingen over wondzorg.”

Raadplegingen

U of uw huisarts kan een afspraak maken bij de verpleegkundig specialist wondzorg.
Meer info op Wondzorgraadpleging