RZ Heilig Hart Tienen en Alexianen Zorggroep Tienen organiseren samen eindejaarsacties voor het goede doel

Naar goede gewoonte zamelen RZ Heilig Hart Tienen en Alexianen Zorggroep Tienen tijdens de eindejaarsperiode geld in voor het goede doel. Dit jaar besloten beide ziekenhuizen voor het eerst de handen in elkaar te slaan en hun schouders onder twee ontwikkelingsprojecten te zetten die hen nauw aan het hart liggen.

Een eerste project kwam van dr. Anneke Govaerts, neuroloog van RZ Heilig Hart Tienen en consulent van de Alexianen Zorggroep Tienen. Zij trok in maart door Congo om gezondheidscentra te bezoeken die gesteund worden door Fracarita Belgium, de ngo voor ontwikkelingssamenwerking van de Broeders van Liefde. Ze kwam onder meer terecht bij Sosame, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Kivu, dat zowel geesteszieken als getraumatiseerde slachtoffers van de bendeoorlogen in de provincie opvangt. Ook de extreme armoede eist zijn tol op de geestelijke gezondheid van de lokale bevolking. De omvang van de problematiek staat in schril contrast met de middelen die Sosame ter beschikking heeft, getuigt dr. Govaerts: Wat zij er met zo weinig middelen toch gerealiseerd krijgen, is werkelijk geweldig. Ik had er mijn hart verloren en wist meteen: hiervoor wil ik me verder inzetten. Ik wil echt graag voor mijn Congolese collega’s een solidaire medemens zijn, zodat zij de middelen krijgen om hun hulpverlening beter te kunnen uitvoeren.”

Terug in België zette dr. Govaerts een solidariteitsactie op poten om geld in te zamelen voor de aankoop van medisch materiaal. RZ Heilig Hart Tienen en Alexianen Zorggroep Tienen beslisten om het project te steunen. Het initiatief kreeg de toepasselijke naam ‘Rafiki’, wat ‘vriend’ betekent in het Swahili.

Het tweede goede doel kwam er op voorstel van de Zusters Passionisten die in het klooster van de Grauwzusters verblijven. Twee van hen werken op de afdeling Geriatrie 1 van RZ Heilig Hart Tienen. De zusters van hun congregatie in Kikwit, Congo, raakten in mei betrokken bij een zwaar verkeersongeval. Door dit ongeval werd hun jeep onbruikbaar en komt hun missie - zorgen voor de hulpbehoevenden - in het gedrang.

RZ Heilig Hart Tienen & Alexianen Zorggroep Tienen plannen benefietacties om een nieuwe jeep te kopen voor de zusters, en medisch materiaal te leveren aan Sosame. Het eerste evenement, een kip- en ribfestijn, gaat op 10 november door in de cafetaria van St.-Jan. Er staat ook al een quiz en een klassiek concert op de agenda. “Iedereen is welkom op deze evenementen en we hopen op een even grote belangstelling van de Tienenaars als voor de eindejaarsacties van vorige jaren”, klinkt het vanuit de organisatie.

Wil je meer weten over project Rafiki of je inschrijven voor een evenement? Neem dan een kijkje op www.rztienen.be/rafiki