RZ Heilig Hart Tienen, Heilig Hart Leuven, AZ Diest en UZ Leuven gaan samenwerken

Op 15 mei hebben we samen met UZ Leuven, RZ Heilig Hart Leuven en AZ Diest een zogenoemde intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. We bevestigen daarin dat we nauwer willen gaan samenwerken om de zorg in de regio beter op elkaar af te stemmen, zonder hierbij de eigenheid van elk ziekenhuis te verliezen.

Vier ziekenhuizen uit het oosten van Vlaams-Brabant hebben de intentie om nauwer te gaan samenwerken en zo de basis- en referentiezorg in de regio beter op elkaar af te stemmen. Het gaat om de regionale ziekenhuizen Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest en het universitaire ziekenhuis UZ Leuven.

De komende jaren zullen de bestaande samenwerkingsverbanden verder worden uitgebouwd, met behoud van de eigenheid en waarden van de verschillende partners. Het is de bedoeling om een antwoord te bieden op de zorgvraag in de regio, waarbij de expertise van alle partners gevaloriseerd wordt. De samenwerking zal een meerwaarde betekenen voor de patiënten, de huisartsen en de andere zorgactoren.

Niet alleen op medisch gebied slaan de ziekenhuizen de handen in elkaar. Er zijn ook opportuniteiten op het vlak van opleiding, stages en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Een duurzaam samenwerkingsverband kan ook vruchtbaar zijn voor ondersteunende diensten, zoals aankoop en logistiek. Dit initiatief om samen te werken past in de visie van zowel de Vlaamse als de federale overheid om het zorglandschap te hertekenen, met de focus op een meer kwaliteitsvolle en toegankelijke patiëntenzorg en een efficiëntere inzet van middelen.

(Op de foto van links naar rechts: Ilse Van Asbroeck (algemeen directeur AZ  Diest), dr. Hans Struyven (algemeen directeur RZ Heilig Hart Tienen), Katrien Van Gerven (algemeen directeur HHLeuven), prof. dr. Marc Decramer (gedelegeerd bestuurder UZ Leuven)