Samenwerking met patiëntenverenigingen

RZ Heilig Hart Tienen gaat structureel samenwerken met patiëntenverenigingen. Het ziekenhuis kiest daarmee voor actieve patiëntenparticipatie. Op 3 mei werd een intentieverklaring ondertekend met Trefpunt Zelfhulp en maakte een eerste groep van 7 patiëntenverenigingen kennis met zorgverleners van de betrokken afdelingen.

RZ Heilig Hart Tienen engageert zich om te investeren in samenwerking met patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen. In alle aspecten van de samenleving krijgt de burger of klant meer zeggenschap. De patiënt mee de regie geven over zijn zorg, is ook de toekomst van de gezondheidszorg. De beste kwaliteit van zorg bekomen we immers bij een patiënt die goed geïnformeerd de juiste beslissingen kan nemen en die mee is met zijn behandeling en nazorg. Door de kennis van patiëntenverenigingen binnen te brengen in ons huis, kunnen we samen betere zorgtrajecten schrijven voor onze patiënten.

Zelfhulpvriendelijk ziekenhuis

Om de samenwerking structureel te verankeren, heeft RZ Heilig Hart Tienen op 3 mei een intentieverklaring ondertekend met Trefpunt Zelfhulp. Dat centrum ondersteunt zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in Vlaanderen en promoot lotgenotencontact. Carine Van Wanseele van Trefpunt Zelfhulp: “Patiëntenverenigingen en ziekenhuizen kunnen elkaar echt versterken in hun ambities. Dat leren we uit voorbeelden van samenwerkingen die elders al vorm hebben gekregen. Het ziekenhuis kan de unieke ervaringskennis van mensen met een chronische of levensbedreigende aandoening ten dienste stellen van lotgenoten. Net die informatie kan leiden tot beter zelfmanagement bij de patiënt. Die actieve bijdrage van de patiënt aan de zorgregie staat ook hoog op de politieke agenda. De zelfhulpdynamiek heeft een grote toegevoegde waarde voor de samenleving: het gaat om belangeloze inzet van vrijwilligers, die door hun onderlinge solidariteit zorgen voor minder gevoel van hulpeloosheid, meer levenskwaliteit, betere communicatie en zelfs minder taboes.”

Meerwaarde

Op 3 mei was een eerste groep van patiëntenverenigingen te gast in RZ Heilig Hart Tienen: Alzheimer Liga, COPD (chronisch longlijden), De Maretak (chronische pijn), EnVie (borstkanker), Met Lege Handen (ouders van een overleden baby), Stoma-Actief, en Ups & Downs (bipolaire stoornis, chronische depressie). De keuze in de startfase voor deze verenigingen kwam er na een rondvraag bij de verpleegafdelingen van het ziekenhuis. In een workshop kon elke patiëntenvereniging kennismaken met zorgverleners van de betrokken afdelingen. Ze spraken ook samen over hun wederzijdse verwachtingen. Belangrijk is dat de samenwerking een meerwaarde biedt voor de patiënt, de vereniging en de zorgverleners. 

Betere bekendmaking van patiëntenverenigingen is zeker een eerste stap, besluit Gwenny Vermeylen van de dienst Patiëntenbegeleiding van RZ Heilig Hart Tienen. Zij is het aanspreekpunt voor patiëntenverenigingen die met RZ Heilig Hart Tienen willen samenwerken. ”Patiëntenverenigingen worden soms onvoldoende naar waarde geschat, vaak omdat ze nog onbekend zijn. Patiënten hebben niet alleen recht op de beste medische zorgen, maar ook op een goed gesprek, aandacht en steun. Ik zie het daarom als onze taak om patiënten te informeren over zelfhulpgroepen en de mogelijkheid tot lotgenotencontact.”

Meer informatie over zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in Vlaanderen: http://www.zelfhulp.be