Stap dichter bij geïntegreerd patiëntendossier

In 2018 besloten we om al onze patiëntengegevens te beheren in een nieuw elektronisch patiëntendossier. We kozen voor het softwarepakket KWS van de firma nexuzhealth, dat door alle ziekenhuizen van het Plexus-netwerk gebruikt wordt.

Een eerste grote mijlpaal was dat we voor alle medische dossiervoering overstapten naar het nieuwe systeem. Ook de (online) afsprakenmodule, revalidatie en het zwangerschapsdossier werden al gelanceerd. Afgelopen maand zetten we opnieuw een grote stap in de richting van één geïntegreerd patiëntendossier: alle medicatie wordt voortaan voorgeschreven en opgevolgd in KWS.

Dat heeft verschillende voordelen voor de patiënt: bij een opname of consultatie kunnen zorgverleners met enkele klikken bekijken welke medicatie een patiënt gebruikt en de verdere zorg daarop afstemmen.

Het nieuwe systeem komt ook de patiëntveiligheid ten goede door artsen en verpleegkundigen te waarschuwen voor mogelijke allergische reacties op basis van de medische voorgeschiedenis van individuele patiënten.

Dankzij een vlotte samenwerking tussen nexuzhealth en onze medische en ondersteunende diensten, konden alle afdelingen het nieuwe dossier tegelijk in gebruik nemen. De volgende hordes zijn radiologie en het project zorg, dat in 2022 afgewerkt wordt. Vanaf dan zullen ook de zorgactiviteiten via KWS geregistreerd worden.